Geschiedenis van de omroep in het ziekenhuis

 

1952   Dagblad “Ons Noorden” organiseert een actie om geld bijeen te brengen voor een wekelijks verzoekplatenprogramma voor het R.K.Z.

1954   De rector van het R.K.Z. schaft jaarlijks voor fl. 300,- platen aan voor de muzikale ontwikkeling van het personeel.

          Pick-up en platen zijn overgenomen voor fl. 500,-. Er komen zaalluidsprekers. Initiatiefnemer is pater Visser S.J. met medewerking van de KARON (Katholieke Amateur Radio Omroep Noord).

1955   Het ziekenhuis wordt aangesloten op de PTT draadomroep. De zaalluidspreker wordt vervangen door een luisterkussen voor iedere volwassen patiënt, die zelf de keuzeschakelaar kan bedienen.

          In eigen studio worden plechtigheden in de kapel, amusementsmuziek, reportages en verzoekplaten uitgezonden.

          Er worden 198 LP’s van de rector overgenomen voor fl. 911,60 (!).

Pater Visser noemt de omroep Radio Omroep Katholiek Ziekenhuis Groningen (ROKZG).

1959   Moederoverste schakelt Zr. Leonardi in. De administrateur wil derden toelaten. Besluit: er komt een externe kracht én de Welfare-werkster neemt op kosten van het ziekenhuis deel aan een cursus van De Zonnebloem voor het verzorgen van huisomroepen.

          Pater Visser spreekt een avondwoordje voor de zieken en chartert Sjirk Bijma voor de muziek. Later verzorgt Bijma ook andere programma’s.

          Ds. Windig (?) spreekt voor de protestanten, maar ook veel katholieken (17% van het patiëntenbestand) luisteren hiernaar. De uitzendingen vinden plaats vanuit de kelder.

1968   In het dan net nieuwe gebouw van het Diaconessenhuis neemt Harry Nijdam het initiatief tot de oprichting van “Triangel”, het latere Dizirao.

          Naast de reguliere uitzendingen worden de uitvoeringen door diverse koren uit de omgeving, die regelmatig in het ziekenhuis optreden, naar de zalen gezonden.

1969   (plm.) De naam van de omroep wordt “Halte Lijn 4”.

1972   “Halte lijn 4” wordt omgedoopt tot “Radio Clothilde”, een figuur uit de tekenfilms “Brigadier Dog”.

1973   11 augustus: In het R.K.Z. wordt begonnen met dagelijkse uitzendingen. Naar aanleiding hiervan wordt de naam gewijzigd in “Studio ‘73”. Eén van de gasten tijdens de openingsuitzending is Avro-discjockey Krijn Torringa.

          Na vele jaren vanaf band uitgezonden te hebben, is in december de eerste live-uitzending van Dizirao een feit.

1974   Studio ’73 krijgt een eigen omroepbus, waarmee reportages op locatie kunnen worden gemaakt.

          Onder de vlag (letterlijk én figuurlijk) van Studio ’73 verzorgt de omroep vele jaren de muziek tijdens de Zwemvierdaagse in het Papiermolenbad.

1975   Studio ’73 zet het 450-jarig bestaan van Landgoed Nienoord luister bij door live draadloos (!) verslag te doen van de rit met de stoomtram van Groningen naar Leek.

Gedurende een aantal jaren is de omroep vaste gast op de Jaarbeurs Groningen, met een eigen studio, van waaruit de uitzendingen plaatsvinden.

1976   Van de festiviteiten op Koninginnedag op vliegveld Eelde worden live verslag gedaan.

Er vindt een inbraak in de studio plaats, waarbij voor fl. 5.000,- aan apparatuur en platen wordt ontvreemd. Met slechts een half uur vertraging begint de uitzending toch; een aantal blikseminzamelingsacties leveren voldoende geld op om door te gaan met het ziekenomroepwerk.

1978   Vanaf de Grote Markt is er een gezamenlijke kerstuitzending in samenwerking met de ziekenomroep van het AZG. Het is voor het eerst, dat beide omroepen op deze manier samenwerken.

1979   Tijdens de manifestatie “Topsport 79” komen alle uitzendingen rechtstreeks vanuit de Martinihal.

          Een gelegenheids-voetbalelftal van het R.K.Z. speelt op 5 mei tegen een elftal van Radio Veronica. De opbrengst, ongeveer fl. 3.000,-, komt ten goede aan Studio ’73.

1980   De omroep wordt een stichting. De naam blijft echter Studio ’73.

          Op 16 februari wordt de nieuwe studio, in het nieuwe R.K.Z., officieel in gebruik genomen.

1982   Er wordt een begin gemaakt met alle platen in de computer (van het ziekenhuis) te registreren. Vooralsnog wordt gewerkt met computeruitdraaien in de studio.

1983   Voor die patiënten, die niet in Nederland geboren zijn, wordt wekelijks een plaatje “van thuis” gedraaid.

          De omroep krijgt een verzoek om de studioruimte en een technicus beschikbaar te stellen voor het inspreken van het tijdschrift “Esperanto” voor blinden en slechtzienden.

1984   Als alternatief voor de “wakkerhoudzender” Hilversum 1 wordt begonnen met het programma “Maestoso”. Dit op band opgenomen licht-klassieke programma wordt van 22.30 tot 05.00 uur uitgezonden.

          Eveneens wordt dit jaar een voorzichtig begin gemaakt met televisieuitzendingen. Naast de kerkdiensten wordt veel aandacht geschonken aan sportevenementen en regionale gebeurtenissen zoals Gronings Ontzet, het Eelder Bloemencorso en de dansmanifestatie “Op Roakeldais”.

          In verband met een plotseling ontstaan vrijwilligerstekort bij de huisomroep van Beatrixoord, verzorgen een aantal medewerkers van Studio ’73 daar een aantal uitzendingen.

1986   De omroep geeft wekelijks zelf een programmablad uit, dat alle patiënten bij opname of aan bed uitgereikt krijgen.

1987   In de zomer is er een grote verbouwing van de studio, waardoor er een maand niet uitgezonden kan worden. Het resultaat is een splinternieuw mengpaneel, alle bedrading is vernieuwd, alle aansluitingen opnieuw gesoldeerd en later dat jaar, als klap op de vuurpijl: de aanschaf van een CD-speler!

1988   (plm.) Er wordt een voorzichtig begin gemaakt met een kabelkrant op de televisie

1991   Het Diaconessenhuis en het R.K. Ziekenhuis fuseren tot één ziekenhuis op twee locaties, het Martini Ziekenhuis.

1992   Op 27 april fuseren ook Studio ’73 en Dizirao tot één omroep: de Martini Omroep.

1993   De patiënten op beide locaties kunnen de dagelijkse live-uitzendingen (verzorgd op de locatie Van Swieten) beluisteren. Locatie Van Ketwich verzorgt zelf op de woensdagmiddag en in het weekend een programma.

          De eerste verzoekplaten-top-10 verschijnt (over het jaar 1992).

          Op locatie Van Swieten wordt iedere week een videoband met onderwerpen uit de regio uitgezonden. Deze band wordt maandelijks “ververst”.

          Het huidige logo wordt officiëel in gebruik genomen.

1994   Een ex-patiënt schenkt maar liefst 300 (!) LP’s aan de omroep, allen vrijwel in nieuwe staat.

          De medewerkers krijgen pasjes van het ziekenhuis.

          Jubileumuitzending 40 jaar omroep vanuit de centrale hallen op beide locaties. Tevens 10 jaar video én het 400-ste programmablad komt in deze week uit!!!

          Ten behoeve van programmamakers en patiënten is in de huidige computerruimte een eenvoudige afluisterset geïnstalleerd.

          Op uitnodiging van de Tielse ziekenomroep, die alleen radio-opnames maakt, worden er door onze videoploeg opnames van het Fruitcorso in Tiel gemaakt.

1995   De Martini Omroep wordt lid van de Vereniging Huisomroepen Nederland (VHN).

1996   Door de glasvezel zijn de TV-uitzendingen ook op locatie Van Ketwich te ontvangen; eerst loopt het geluid nog via het oorschelpje.

          De omroep krijgt van PTT Telecom een gift van fl. 1.500,-.

          De kabelkrant wordt vernieuwd.

          De uitzendingen vanaf locatie Van Ketwich worden gestaakt, de uitzendingen van locatie Van Swieten worden nu integraal doorgegeven.

1998   Een onlangs aangeschafte digitale videocamera wordt gestolen.

          Er hebben zich zoveel medewerkers aangemeld, dat er een medewerkersstop wordt ingesteld.

1999   Tijdens zijn kennismakingsronde bezoekt de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, dhr. G.A.M. Thiadens, ook de studio. (Mede) als gevolg hiervan is hij sindsdien een vaste gast tijdens de kerstuitzendingen, waarbij hij terugkijkt op het afgelopen jaar en de plannen ontvouwt voor het komende.

2000   Nadat de banden en recorders, die elke nacht de nachtuitzendingen verzorgden, versleten waren, is besloten om over te schakelen naar een 200-CD wisselaar.

          Vanaf nu kunnen de medewerkers thuis gebruik maken van het platenbestand van de studio d.m.v. een CD-ROM.

2001   Aan het eind van het jaar worden een 80-tal CD’s uit de studio ontvreemd. Een aantal wordt later nog door de politie achterhaald.

2002   Hans Spijkerman is 30 jaar medewerker bij de omroep.

          In de studio is een computer geïnstalleerd, waarop verzoekjes via e-mail binnengehaald kunnen worden.

          Als gevolg van regelmatig overleg met het Bureau Communicatie van het ziekenhuis, heeft de omroep een aantal malen (TV-) opnamen gemaakt voor het ziekenhuis.

2003   Hans Spijkerman krijgt een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Jan Schipper is 25 jaar in dienst van de omroep.

          Het oude mengpaneel is versleten en wordt vervangen door een nieuw, geavanceerd exemplaar.

          Voor het ziekenhuis worden in Martini Plaza opnamen gemaakt van de feestavond van het 12,5 jarig bestaan van het Martini Ziekenhuis met o.a. Karin Bloemen en een eigen ziekenhuiscabaret.

2004   De ziekenomroep bestaat 50 jaar en dit wordt natuurlijk groots gevierd met alle huidige en zoveel mogelijk oud-medewerkers.

          De Martini Omroep heeft vanaf dit jaar een eigen internetsite.